2019 жылға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың әлеуметтік жобалары және әлеуметтік бағдарламалары нәтижелерін бағалау қорытындысы туралы есеп

 

2019 жылға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың әлеуметтік жобалары және әлеуметтік бағдарламалары нәтижелерін бағалау қорытындысы туралы есеп

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың бағытының атауы Өлшемшарттар атауы Әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар бойынша ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың саны Әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар бойынша қабылданбаған ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың саны
Өзектілігі Жоспардың орындалуы Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижесі Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама шеңберінде басталған қызметті жалғастыру ықтималдығы Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижелері бойынша ұзақ мерзімді оң әлеуметтік әсердің ықтималдығы
жалпы балл
орташа балл
жалпы балл
орташа балл
жалпы балл
орташа балл
жалпы балл
орташа балл
жалпы балл
орташа балл
  1 2 3 4 5 6 7 8
4. Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау

Жоба атауы: «Жастардың жеке өнеріне деген шығармашылықтарын арттыруға арналған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру»

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

5. Отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу

Жоба атауы:

1)«Отбасы институтын нығайту және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу қызметін ұйымдастыру»;

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

10 балл

 

5 балл

1 1
2) «Қазақстан ауыл әйелдерінің форумын ұйымдастыру» 9 балл

 

4,5 балл

10 балл

 

5 балл

10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

6. Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау

Жоба атауы:

1) Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде үйде әлеуметтік көмек көрсету;

 

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

2) Мүгедектерге инватакси қызметін көрсету

 

10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

8 балл

 

4 балл

8 балл

 

4 балл

9 балл

 

4,5 балл

3) «Жуалы ауданы бойынша жартылай стационарлық үлгідегі психикалық ауытқуы бар тірек қозғалысы бұзылған мүгедек балаларға арналған оңалту орталығы»; 10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

10 балл

 

5 балл

10 балл

 

5 балл

4) Мүгедектердің жеке оңалту бағдарламасына сәйкес жеке  көмекшілер мен ымдау тілі маманының қызметін көрсету 10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

13. Өздерінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметіне жәрдемдесу

Жоба атауы:

«Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылатындар және босатылғандарды, сонымен қатар пробация қызметінде есепте тұратындарды қайта әлеуметтендіру және қайта оңалту орталығының жұмысын ұйымдастыру»

 

 

 

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

 

 

 

8 балл

 

4 балл

 

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

 

 

 

15. Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу

Жоба атауы:

ҮЕҰ-ға қызмет көрсету мақсатында «Азаматтық орталық» құру

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

8 балл

 

4 балл

 

 

 

 

8 балл

 

4 балл

 

 

 

 

17. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әлеуметтік маңызы бар бағыттар

Жоба атауы:

1)«Жуалы ауданына білікті теологтар мен дінтанушыларды тарта отырып, ақпараттық-түсіндіру, консультациялық, ағартушылық және оңалту жұмыстарын жүргізу»;

 

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

1)                 «Қоғамда жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру қызметін ұйымдастыру»;  

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

7 балл

 

3,5 балл

2)                 «Аудандағы қоғамдық-саяси ахуал бойынша әлеуметтік зерттеу» 10 балл

 

5 балл

8 балл

 

4 балл

9 балл

 

4,5 балл

8 балл

 

4 балл

9 балл

 

4,5 балл

Барлығы: 12 116 балл

 

58 балл

 

107 балл

 

53,5 балл

 

109 балл

54,5 балл

108 балл

54 балл

108 балл

54 балл

1  

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об итогах оценки результатов социальных проектов и (или) социальных программ государственного социального заказа за 2020  год

 

Наименование направления государственного социального заказа Наименование критериев Количество замечаний и (или) предложений по оценке социальных проектов и (или) социальных программ Количество не принятых замечаний и (или) предложений по оценке социальных проектов и (или) социальных программ
Актуальность Выполнение плана Результат социального проекта и (или) социальной программы Вероятность продолжения деятельности, начатой в рамках социального проекта и (или) социальной программы Вероятность долгосрочного положительного социального эффекта по результатам социального проекта и (или) социальной программы  
общий балл средний балл общий балл средний балл общий балл средний балл общий балл средний балл общий балл средний балл  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Поддержка молодежной политики и детских инициатив

Наименование проекта:

«Организация мероприятий, направленных на улучшение творческой работы молодежи»

 

9 балл

4,5 балл

 

 

9 балл

4,5 балл

 

9 балл

4,5 балл

 

 

9 балл

4,5 балл

 

 

9 балл

4,5 балл

 

 

5. Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов

Наименование проекта:

1) «Укрепление института семьи и организация по предотвращению насилия в семье»;

 

 

10 балл

 

5 балл

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

9 балл

 

4,5 балл

 

10 балл

 

5 балл

1 1
2)«Организация казахстанского женского форума» 9 балл

 

4,5 балл

10 балл

 

5 балл

10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

6. Поддержка социально уязвимых слоев населения

Наименование проекта:

1)«Предоставление социальной помощи на дому»;

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

9 балл

 

4,5 балл

 

10 балл

 

5 балл

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

2) «Инватакси услуги для инвалидов»;

10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

8 балл

 

4 балл

8 балл

 

4 балл

9 балл

 

4,5 балл

3) «Реабилитационный центр для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата полустационарного типа по Жуалынскому району»^ 10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

10 балл

 

5 балл

10 балл

 

5 балл

4) «Предоставление услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху» 10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

10 балл

 

5 балл

9 балл

 

4,5 балл

13. Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете

Наименование проекта:

«Организация работы реабилитационного центра для задержанных, освобожденных, заключенных и состоящих на учете в службе пробации»

 

 

 

10 балл

 

5 балл

 

 

 

8 балл

 

4 балл

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

15. Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций

Наименование проекта:

Создание «Гражданского центра» для обслуживания неправительственных организаций

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

9 балл

 

4,5 балл

 

 

 

 

8 балл

 

4 балл

 

 

 

 

8 балл

 

4 балл

 

 

 

 

17. По иным социально значимым направлениям, не противоречащим законодательству Республики Казахстан

Наименование проекта:

1)«Проведение информационно-разъяснительной, консультативной, просветительской и реабилитационной работы с привлечением квалифицированных теологов и религиоведов в Жуалынский район»;

 

10 балл

 

5 балл

 

9 балл

 

4,5 балл

 

10 балл

 

5 балл

 

9 балл

 

4,5 балл

 

10 балл

 

5 балл

 

 

2) «Организация формирования антикоррупционного иммунитета в Обществе»;  

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

9 балл

 

4,5 балл

7 балл

 

3,5 балл

3) Социальные исследования общественно-политической ситуации в районе 10 балл

 

5 балл

8 балл

 

4 балл

9 балл

 

4,5 балл

8 балл

 

4 балл

9 балл

 

4,5 балл

 

 

Всего 12

116 балл

 

58 балл

 

107 балл

 

53,5 балл

109 балл

54,5 балл

108 балл

54 балл

108 балл

54 балл

1  

 

1