Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс тақырыптарын көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп

  Мемлекеттік әлеуметтік

тапсырысты қалыптастыру,

іске асыру мониторингі және

осы тапсырыстың нәтижелерін

бағалау қағидаларына

2-қосымша

 

Нысан

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс тақырыптарын көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланған тақырыбы Ескертулер және (немесе) ұсыныстар

(қысқаша мазмұны)

Мемлекеттік органның қорытын

дысы

Ескертулер

дің және (немесе) ұсыныстар

дың қабылданбауы бойынша негіздеме

Қорытынды (қабылданған және қабылдан

баған ескертулердің және (немесе) ұсыныстар

дың саны)

1 «Жуалы ауданына білікті теологтар мен дінтанушыларды тарта отырып, ақпараттық-түсіндіру, консультациялық, ағартушылық және оңалту жұмыстарын жүргізу»

 

2 «Отбасылық психологиялық орталық ашу»

 

3 ҮЕҰ-ға қызмет көрсету мақсатында«Азаматтық орталық» құру
4 «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы аясында этносаралық қатынастарды нығайту мақсатында іс-шаралар кешенін ұйымдастыру»
5 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды ұйымдастыру
6 «Жуалы жайсаңдары» байқауын ұйымдастыру
7 Жастар лагерін ұйымдастыру