Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 272 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарттары
 
1.    «Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
2.    «Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекiту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
3.    «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
4.    «Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
5.    «Суарылатын егiстiктi алқаптардың суарылмайтын түрiне ауыстыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 271 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарты
1.    «Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 270 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарты
1.    «Елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Утвержденные государственные стандарты приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстанот «27» марта 2015 года№ 272
 
1.    Стандарт государственной услуги«Утверждение кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных участков, продаваемых в частную собственность государством»
2.    Стандарт государственной услуги«Утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков»
3.    Стандарт государственной услуги«Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка»
4.    Стандарт государственной услуги«Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ»
5.    Стандарт государственной услуги«Выдача решений на перевод орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий»
Утвержденные государственные стандарты приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстанот «27» марта 2015 года№ 271
 
1.    Стандарт государственной услуги«Выдача разрешений на переводсельскохозяйственных угодийиз одного вида в другой»
Утвержденные государственные стандарты приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстанот «27» марта 2015 года№ 270
 
1.    Стандарт государственной услуги«Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта»
Жуалы ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімімен көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандарттары
 
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 272 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарттары
1.     «Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
2.     «Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекiту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
3.     «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
4.     «Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
5.     «Суарылатын егiстiктi алқаптардың суарылмайтын түрiне ауыстыруға рұқсат беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 271 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарты
1.     «Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 270 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарты
1.     «Елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Утвержденные государственные стандарты приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстанот «27» марта 2015 года№ 272
 
1.     Стандарт государственной услуги«Утверждение кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных участков, продаваемых в частную собственность государством»
2.     Стандарт государственной услуги«Утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков»
3.     Стандарт государственной услуги«Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка»
4.     Стандарт государственной услуги«Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ»
5.     Стандарт государственной услуги«Выдача решений на перевод орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий»
Утвержденные государственные стандарты приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстанот «27» марта 2015 года№ 271
1.     Стандарт государственной услуги«Выдача разрешений на переводсельскохозяйственных угодийиз одного вида в другой»
Утвержденные государственные стандарты приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстанот «27» марта 2015 года№ 270
2.     Стандарт государственной услуги«Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта»
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 272 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарттары
 
1.    «Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
2015 жылы 31 өтініш түсіп барлығы қанағаттандырылды.
2016 жылы 20 өтініш түсіп қанағаттандырылған
1)     көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-ға құжаттар пакетін тапсырған күннен бастап – 3 (үш) жұмыс күні;
Тапсырылатын құжаттар:
–   осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
–   осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына2-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін мемлекеттік кәсіпорын есептеген жер учаскесінің бағалау құнын айқындау актісі.
«Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекiту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
2015 жылы 814 өтініш түсіп барлығы қанағаттандырылған
2016 жылы 201 өтініш түсіп 193 бұйрық жобасы әзірленген.
1)      көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-ға құжаттар пакетін тапсырған күннен бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде – 7 (жеті) жұмыс күні.
Тапсырылатын құжаттар:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
– жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
– жерге орналастыру жобасы;
 
2.    «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
2015 жылы 15 өтініш түсіп 15 өтініш қанағаттандырылған 1 өтініш тапсырылған құжаттардың толық еместігінен бас тартылған.
2016 жылы 1 өтініш түсіп аудандық архитектураның ұсынысы негізінде жер комиссиясының шешімімен бас тартылған.
1.     көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-ғанемесе порталға құжаттар пакетін тапсырған күннен бастап – 30 (отыз) күнтізбелік күнге дейін
Тапсырылатын құжаттар:
–   осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
–   жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
–         жер учаскесін сатып алу қажет болған жағдайда, жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнының актісі;
3.    «Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1)     көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-ға құжаттар пакетін тапсырған күннен бастап және порталға жүгінген кезде – 10 (он) жұмыс күні.
Тапсырылатын құжаттар:
– осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес өтініш;
– көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін түпнұсқа талап етіледі);
– іздестіру жұмыстарын жүргізу ауданының жоспары (схема);
– іздестіру жұмыстарын орындауға тапсырманың көшірмесі.
4.    «Суарылатын егiстiктi алқаптардың суарылмайтын түрiне ауыстыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1.     көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар пакетін тапсырған күннен бастап – 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде.
Тапсырылатын құжаттар:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) құрамында ауыл және су шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі орталық уәкілетті органдарының тиісті келісімдері мен қорытындылары бар, суармалы жерлерді суарылмайтынға ауыстыру бөлігіндегі тұжырымдары және ұсыныстары бар түсiндiрме жазба;
4) суарылатын егістікті суарылмайтын алқап түріне ауыстыру көзделген жерлердің экспликациясы;
5) суарылмайтын жерлерге ауыстыру көзделген суармалы жерлердің орналасқан жерін, олардың алаңын, пайдалану түрін, ауыстыру себебін көрсете отырып, далалық қарап тексеру актiсi және келісетін мемлекеттік органдардың құрылымдық бөлімшелерінің өкілдері мен осы жерлердің барлық мүдделі уәкілетті жер пайдаланушылары (иелері) қол қойған, анықталған суарылатын жерлерді көрсете отырып, далалық қарап тексеру актісі;
6) суарылмайтын жерлерге ауыстыруға жататын суарылатын жерлердің сапалық сипаттамасы;
7) жалпы теңгерімділік құны мен тозу сомасын көрсете отырып, негізгі мелиоративтік қорларды одан әрі пайдалануға жарамсыздығы туралы актіні қоса бере отырып, суландыру желісінің техникалық жай-күйі туралы мәліметтер.
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 271 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарты
1.    «Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1)     құжаттар пакетін тапсырған күннен бастап – 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде.
Тапсырылатын құжаттар:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басты куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) неғұрлым бағасы төмен ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне және неғұрлым бағасы жоғары алқаптарға ауыстыру кезінде – аудандар мен қалалардың ауыл және су шаруашылығы уәкілетті келісуші органдарының ұсыныстары және қорытындылары бар түсіндірме жазба;
– суарылмайтын егiстiктi ауыл шаруашылығы алқаптарының басқа неғұрлым бағасы төменiне ауыстыру кезінде – облыстық ауыл және су шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау уәкілетті келісуші органдарының ұсыныстары және қорытындылары бар түсіндірме жазба;
4) ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға жоспарланған жерлердің экспликациясы;
5) бір түрден екінші түрге ауыстыруға жоспарланған ауыл шаруашылығы алқаптарының орналасқан жері, олардың алаңын, пайдаланылу түрі, ауыстыру себебі көрсетілген далалық зерттеу актiсi және түрлендіруге жататын анықталған жерлері көрсетілген, келісуші мемлекеттік органдар бөлімшелерінің және ауыл шаруашылығы жерлердің барлық мүдделі уәкілетті жер пайдаланушыларының (жер иелерінің) өкілдері қол қойған далалық зерттеу сызбасы;
6) жер учаскелерінің сапалық сипаттамасы;
7) жалпы баланстық құны мен тозу сомасы көрсетілген негізгі мелиоративтік қорлардың одан әрі пайдалануға жарамсыздығы туралы актіні қоса берумен суару желісінің техникалық жағдайы туралы мәліметтер.
Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы «27» наурыздағы № 270 бұйрығымен бекітілген қызмет стандарты
2.    «Елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1- кезең: келістіруші органдар мен ұйымдардың құпталған қорытындыларымен жер учаскесін таңдау актісін дайындау – 28 жұмыс күні;
2- кезең: көрсетілетін қызметті берушілер жерді таңдаудың түпкілікті актісін келісу және жер-кадастрлық жұмысқа ақы төлеу кезінде – жер учаскесіне жер пайдалану құқығын беру туралы шешім шығару – 22 жұмыс күні;
Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесін алғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушы уақытша (қысқа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi) өтеулi (өтеусіз) жер пайдалану шартына қол қояды және оны жер қатынастары бойынша өкілетті органында тіркелгеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес одан әрі тіркеу үшін жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға жібереді.
Жер учаскесін жеке тұрғын үй салу үшін сұраған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының өтініші (қолдаухаты) арнайы есепке алынады және бөлуге арналған алаңдар дайын болғанда не жеке тұрғын үй құрылысы үшін пайдаланылатын бос аумақ болған жағдайда көрсетілетін қызметті алушыны хабардар ете отырып қанағаттандырылады.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында, көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жер учаскесін таңдау актісі келісілген жағдайда жеке және заңды тұлғаларға ақылы көрсетіледі.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет құнына 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 152-бабына сәйкес осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мөлшерде есептелетін жер учаскесіне жер-кадастр жоспарын дайындау құны кіреді.
Жер учаскесіне жер-кадастр жоспарын дайындауға төлем жүргізу қолма қол және екінші деңгейлі банктер арқылы «ЖерҒӨО» РМК есеп шотына аудару нысанында, не «ЖерҒӨО» филиалының ғимаратындағы кассаға төлеу арқылы жүзеге асырылады, ол бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысанда төлемнің мөлшері мен күнін растайтын төлем құжаты (түбіртек) беріледі.