Жуалы ауданы мен ауылдық округ әкімдерінің халық алдындағы есеп беру кездесуін өткізу кестесі

Жуалы ауданы мен ауылдық округ

 әкімдерінің халық алдындағы есеп беру кездесуін өткізу кестесі

(2020 жылдың 28 қаңтары – 6 ақпаны)

 

Аудан,

қала атауы

Қаңтар Ақпан
28 сейсенбі 29 сәрсенбі 30 бейсенбі 31 жұма 3 дүйсенбі 4 сейсенбі 5 сәрсенбі 6 бейсенбі
Жуалы 10.00

Ақсай а/о

Қайрат а.,

Мыңбұлақ ОМ

10.00

Көкбастау а/о

Көктөбе а.,

Көктөбе ОМф

10.00

Қошқарата а/о, Қошқарата а.,

мәдениет үйі

10.00

Шақпақ а/о, Шақпақата а.,

өнер мектебі

10.00

Қызыларық а/о

Ақтөбе а., мәдениет үйі

    10.00

Қорытынды есеп, Б.Момышұлы ауылы, «Достық» мәдениет үйі

12.00

Мыңбұлақ а/о, Көлбастау а.,

А.Байтұрсынов ат. ОМ

12.00

Нұрлыкент а/о, Нұрлыкент а., М.Ломоносов ат. ОМ

12.00

Боралдай а/о, Көлтоған а.,

мәдениет үйі

12.00

Қарасаз а/о, Қарасаз а.,

мәдениет үйі

14.00

Ақтөбе а/о, Бәйтерек а.,

мәдениет үйі

     
15.00

Б.Момышұлы а., ауыл әкімі аппаратының ғимараты

15.00

Билікөл а/о,

Қарабастау а.,

мәдениет үйі

15.00

Күреңбел а/о,

Күреңбел а.,

мәдениет үйі

15.00

Жетітөбе а/о, Кәріқорған а.,

Т.Әкімов ат.  ОМ

       

 

График отчетных встреч акимов Жуалынского района и

сельских округов перед населением

(28 января – 6 февраля 2020 года)

Район, город Январь Февраль
28 вторник 29 среда 30 четверг 31 пятница 3 понедельник 4 вторник 5 среда 6 четверг
Жуалынский 10.00

Аксайский с/о,

с.Кайрат,

СШ Мынбулак

10.00

Кокбастауский с/о,

с.Коктобе,

СШ Коктобе

 

10.00

Кошкаратинский с/о,

с.Кошкарата,

дом культуры

 

10.00

Шакпакский с/о,

с.Шакпаката,

школа искуств

 

10.00

Кызыларыкский с/о,

с.Актобе,

дом культуры

 

    10.00

Итоговый отчет,

с.Б.Момышулы

дом культуры

«Достык»

12.00

Мынбулакский с/о,

с.Колбастау,

СШ им.

А.Байтурсынова

12.00

Нурлыкентский с/о,

с.Нурлыкент,

СШ им. М.Ломоносова

 

12.00

Боралдайский с/о,

с.Колтоган,

дом культуры

 

12.00

Карасазский с/о,

с.Карасаз,

дом культуры

 

14.00

Актобинский с/о,

с.Байтерек,

дом культуры

 

     
15.00

с.Б.Момышулы  здание аппарата акима

 

15.00

Биликулский с/о,

с.Карабастау,

дом культуры

 

15.00

Куренбелский с/о,

с.Куренбел,

дом культуры

 

15.00

Жетитобинский с/о,

с.Карикорган,

СШ

им.Т.Акимова