Бурнооктябрьское қалажұртына қазба жұмыстарын жүргізу