Директор лауазымына орналасуға конкурс.

Хабарлама

 

«Қарасаз ауылдық округі әкімі аппараты»  КММ  қарасты мектепке дейінгі  мекемедегі  басшы лауазымдық бос орынға орналасуға

конкурс жариялайды.

 

А1-4 санаты бойынша жоғары педагогикалық бiлiм және мектепке дейiнгi оқыту мен тәрбиелеу ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтiлiнiң 3 жылдан кем болмауы тиiс.

Мектепке дейінгі тәрбие беру және оқыту мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны меңгерушісінің лауазымдық жалақысы.

 

Санаты Лауазымдық жалақысы өткерген жылдарын есептегенде
Теңгеден Теңгеге дейін
1 А1-4 105 075 136 753

 

«Қарасаз ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ мектепке дейінгі мекемелеріндегі лауазымдық бос орындарға орналасуға конкурс жариялайды:

  1. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қарасаз ауылдық округі әкімі аппаратының «Қарасаз» бөбекжай-балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының меңгерушісі –1 бірлік; (080305, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Қарасаз ауылы, Гагарин көшесі, №7а);

            Функционалдық міндеттері: Білім беру қызметін жүргізу құқығына берілетін лицензиясына, мектепке дейiнгi оқыту мен тәрбиелеу жарғысына және басқа да нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес мектепке дейiнгi оқыту мен тәрбиелеудi ұйымдастыру қызметiн басқарады. Педагогикалық кеңеспен бiрге белгiленген тәртiпте оқу жұмыс жоспарларын, негiзгi (вариативтiк, авторлық), мектепке дейiнгi бiлiм беру бағдарламаларын, iшкi тәртiп ережелерiн әзiрлеудi және бекiтудi ұйымдастырады. Мектепке дейiнгi оқыту мен тәрбиелеудiң мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандартына сәйкес бiлiм беру бағдарламаларын iске асыруды қамтамасыз етедi; оқыту-тәрбиелеу процесiнде тәрбиеленушiлер мен ұйым қызметкерлерiнiң өмiрiнiң қауiпсiздiгi мен денсаулығын сақтауға қажеттi жағдайлар жасайды.
Ұйымды басқару құрылымын анықтайды, қаржы, шаруашылық, ғылыми, әдiстемелiк және басқа да мәселелердi шешедi. Тәрбиеленушiлер контингентiн қалыптастырады, оларды әлеуметтiк қорғауды қамтамасыз етедi. Педагогикалық қоғамдық ұйымның және әдiстемелiк бiрлестiктiң қызметiне көмек көрсетедi. Тәрбиеленушiлердi тамақтандыруға және оларға медициналық қызмет көрсетуге, денсаулығын сақтау мен нығайтуға қажеттi жағдайларды ұйымдастырады. Мектепке дейiнгi оқыту мен тәрбиелеу ұйымының мүлiктерi мен қаражатына белгiленген заңнамалық тәртiппен иелiк етедi, жыл сайын құрылтайшылардан түскен қаржы мен оның шығысы туралы есеп бередi.
Оқу-материалдық базаны сақтау мен нығайтуды, есеп жүргiзудi, санитарлық-гигиеналық тәртiптiң, еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасы ережелерiнiң сақталуын қамтамасыз етедi. Жұртшылықпен, ұйымдармен, ата-аналармен (оларды алмастырушылармен) өзара байланысты жүзеге асырады. Педагог кадрларды және көмекшi қызметшiлердi iрiктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, қызметкерлердiң лауазымдық нұсқаулықтарын әзiрлейдi. Кадрлардың кәсiби шеберлiгiн арттыруға жағдай жасайды. Белгiленген тәртiп бойынша қызметкерлердi аттестаттаудан өткiзедi.
Педагогикалық кеңестiң жұмысын басқарады. Мемлекеттiк, қоғамдық және басқа да ұйымдарда мектепке дейiнгi оқыту мен тәрбиелеу ұйымын танытады. МдОТҰ-ның қызметi туралы қажеттi есеп дайындауды және ұсынуды қамтамасыз етедi.
Конкурсқа қатысу үшін, конкурсқа қатысушы үміткерлерге, Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының » Бiлiм туралы», » Қазақстан Республикасындағы Тiл туралы «, » Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы «, » Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы «, » Неке және отбасы туралы «, » Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңдарын және басқа да бiлiм берудi дамытудың бағыттары мен келешегiн айқындайтын нормативтiк құқықтық актiлердi; педагогика мен психология негiздерiн; мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттарын; педагогиканы, педагогикалық психологияны, педагогикалық ғылым мен практиканың жетiстiктерiн; экономика негiздерiн, қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, еңбектi қорғаудың, техника қауiпсiздiгi және өртке қарсы қорғанудың ережелерi мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормаларды, дәрiгерге дейiнгi медициналық көмектiң негiздерiн.
        Конкурсқа қатысу үшін:

      1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;

3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;

4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелді) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысушы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы анықтама ұсынады.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар және т.с.) бере алады.

Төмендегі адрес бойынша конкурс жергілікті «Жаңа өмір» газетінде ресми түрде жарияланғаннан соң 15 күнтізбелік күн ішінде конкурстық комиссияға сағат 9.00 ден 19.00 ге /түскі үзіліс сағат 13.00-сағат 15.00/ дейін өткізіледі. (080305, Қарасаз ауылы, Гагарин көшесі №2 үй, анықтама үшін телефон/факс 2-44-42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КГУ «Аппарат акима Карасазского сельского округа  Жуалынского района» обьявляет конкурс на вакантную должность заведующего дошкольного государственного  предприятия.

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурса:  

Для категории А1-4 высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в дошкольных организациях не менее 3 лет.

Должностной оклад заведующего дошкольного государственного казенного коммунального предприятия

категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет
от (тенге) до (тенге)
1 А1-4 105 075 136 753

 

Аппарат акима Карасазского сельского округа Жуалынского района  объявляет конкурс на вакантную должность:

1.Заведующего дошкольного государственного коммунального казенного предприятия «Ясли-детский сад «Карасаз»  аппарата акима Карасазского сельского округа  Жуалынского района Жамбылской области, расположенного в с. Карасаз, ул.Гагарина №7а, 080305.

Заведующий дошкольного государственного казенного коммунального предприятия – 1 единицы

Функциональные обязанности: Руководит деятельностью организации дошкольного обучения и воспитания (далее – ДО) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом ДО и другими нормативными правовыми актами. Совместно с педагогическим советом, в установленном порядке организует разработку и утверждение рабочих учебных планов, основных (вариативных, авторских), дополнительных дошкольных образовательных программ, правил внутреннего распорядка. Обеспечивает реализацию образовательных программ в соответствии с государственным общеобязательным стандартом дошкольного воспитания и обучения; создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников организации во время воспитательно-образовательного процесса.
Определяет структуру управления организацией, решает финансовые, хозяйственные, научные, методические и иные вопросы. Формирует контингент воспитанников, обеспечивает их социальную защиту. Содействует деятельности общественных педагогических организаций и методических объединений. Обеспечивает необходимые условия для организации питания и медицинского обслуживания детей, укрепления и охраны здоровья воспитанников. Распоряжается имуществом и средствами ДО в установленном законодательством порядке, представляет ежегодный отчет о поступлениях и расходовании средств учредителей. Обеспечивает учет, сохранность и укрепление учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет связь с общественностью, организациями, взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, разрабатывает должностные инструкции работников. Создает условия для повышения профессионального мастерства кадров. Проводит в установленном порядке аттестацию работников.
Руководит работой педагогического совета. Представляет ДО в государственных, общественных и иных организациях. Обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности о деятельности ДО.
Требование к участникам конкурса: Конституцию Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О браке и семье», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования; основы педагогики и психологии; государственные общеобязательные стандарты образования; педагогику, педагогическую психологию, достижения педагогической науки и практики; основы экономики, финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы, основы доврачебной медицинской помощи; санитарные правила и нормы.
Необходимые документы для участия в конкурсе: заявление на имя председателя конкурсной комиссии с указанием места прописки, фактического места проживания, контактных телефонов,
копию документа удостоверяющего личность (нотариально заверенное), копию документа об образовании (нотариально заверенное),  копию трудовой книжки (нотариально заверенное), личный листок но учету кадров с фото, производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений, копию документа о имеющейся квалификационной категории или ученой степени (нотариально заверенное),
документ о прохождении медицинского освидетельствования, справку об отсутствии судимостей.  

Для участия в конкурсе документы должны быть представлены кандидатами на конкурсную комиссию в течений 15 календарных дней со дня опубликования объявления в газете «Жана омир» с 9.00 по 19.00 часов /обеденый перерыв  с 13.00-по 15.00/  по следующему адресу  (с. Карасаз, ул. Гагарина, №2, телефоны для справок 2-44-42 / факс 2-44-42)